Επωφεληθείτε αξιοποιώντας το νέο πρόγραμμα δράσης «e-λιανικό» για την κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με χρηματοδότηση 100% από το ΕΣΠΑ καθώς και για την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος.

Η προκήρυξη της δράσης επιχορήγησης «e-λιανικό» δημοσιεύτηκε την 12η Φεβρουαρίου 2021, της οποίας η προδημοσίευση έγινε στις 11 Ιανουαρίου του 2021.
Έχει ως στόχο την επιχορήγηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και η επιδότηση αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αναβάθμιση, διαχείριση και φιλοξενία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατομμυρίων ευρώ και στην περίπτωση που οι αιτήσεις των επιχειρήσεων υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την πλήρη κάλυψη.

Επιδότηση ΕΣΠΑ για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος
ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ

Δικαιούχοι ένταξης στο πρόγραμμα δράσης «e-λιανικό»

Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριο ΚΑΔ 47 με εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) τουλάχιστον μία ημέρα από την 18/03/2020 και μετά.

Η επιδότηση για το πρόγραμμα «e-λιανικό» αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί έως την 30/09/2020 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί από την 01/10/2019 έως την 07/11/2020.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου 2020 κατά 20% ή και περισσότερο σχετικά με τον αντίστοιχο του 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων θα έχει διάρκεια τριάντα μία (31) ημέρες, από τις 22/2/2021 έως και 24/3/2021.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της δράσης «e-λιανικό»

Η G-Web Solutions συνεργάζεται με συμβούλους επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στον χώρο οι οποίοι θα αναλάβουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της προετοιμασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταθέσεων φακέλων.

Με την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση υπάρχοντος e-Shop καθώς επίσης την μελέτη και έγκαιρη κατασκευή νέου e-Shop, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, πχ να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) κλπ.   

Παρέχουμε ολοκληρωμένες, δοκιμασμένες και αποδοτικές λύσεις κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Μαζί, θα φτιάξουμε ένα ξεχωριστό e–shop που θα διακρίνεται για το σχεδιασμό, λειτουργικότητα, ευχρηστία και αποδοτικότητά του, προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία της εταιρίας σας.

Εξειδικευόμαστε στην έρευνα του ανταγωνισμού, μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και φιλοξενία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για την κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας σαν σύστημα διαχείρισης το WordPress προσφέρουμε για την αγορά του ονόματος χώρου, την φιλοξενία και την συντήρηση για 1 χρόνο 40% έκπτωση και 4 ώρες εκμάθησης της διαχείρισης δωρεάν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Hello!