Σε κάθε κατασκευή ιστοσελίδας παίζει σημαντικό ρόλο και η συντήρησή της. Είναι απαραίτητο ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ανανεώνονται τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, η έκδοση του συστήματος διαχείρισης, για την σωστή και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέες ανάγκες για μία πετυχημένη και αποδοτική ιστοσελίδα.

Στην G-Web αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, την ανανέωση περιεχομένου, θέματα ασφαλείας, απαραίτητες ανανεώσεις στις εφαρμογές, πρόσθετα και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.

Πραγματοποιείται έλεγχος για επιθέσεις κακόβουλων λογισμικών, αντίγραφα ασφαλείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τις ανταγωνιστικές τιμές μας

Για την κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας σαν σύστημα διαχείρισης το WordPress προσφέρουμε για την αγορά του ονόματος χώρου, την φιλοξενία και την συντήρηση για 1 χρόνο 40% έκπτωση και 4 ώρες εκμάθησης της διαχείρισης δωρεάν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Hello!